Certificering

Certificering

VCA**  2017/6.0

Bij E dura beseffen we dat veiligheid, gezondheid en milieubescherming niet alleen ethische verantwoordelijkheden zijn, maar ook cruciale elementen voor het succes van ons bedrijf en het welzijn van onze medewerkers. Daarom leggen we de nadruk op het belang van VCA-certificering en waarom we het als een onmisbare pijler van onze activiteiten beschouwen.

1. Veiligheid op de Werkplek:

De veiligheid van onze medewerkers staat bij E dura altijd voorop. VCA-certificering biedt ons een raamwerk en gestandaardiseerde procedures om veiligheid te waarborgen. Dit betekent dat we onze medewerkers voorzien van de kennis, training en middelen die ze nodig hebben om veilig te werken in potentieel gevaarlijke omgevingen.

2. Bescherming van Gezondheid:

Gezondheid is een onschatbaar goed. Het VCA-programma vereist dat we maatregelen nemen om de gezondheid van onze medewerkers te beschermen. Dit omvat het minimaliseren van risico’s die kunnen leiden tot gezondheidsproblemen en het bieden van een gezonde werkomgeving.

3. Reductie van Milieurisico’s:

Bij E dura zijn we toegewijd aan milieuvriendelijke bedrijfspraktijken. VCA-certificering stelt ons in staat om effectief milieurisico’s te identificeren en te minimaliseren in onze activiteiten. We nemen verantwoordelijkheid voor de impact van onze werkzaamheden op het milieu en werken eraan om deze impact te verminderen.

4. Klantvertrouwen:

Klanten in sectoren zoals de bouw en elektrotechniek eisen vaak dat hun partners VCA-gecertificeerd zijn. Het behalen van VCA-certificering vergroot het vertrouwen van onze klanten in ons vermogen om werkzaamheden veilig en conform de hoogste normen uit te voeren.

5. Wettelijke Naleving:

Het naleven van wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu is van essentieel belang. VCA-certificering helpt ons bij het voldoen aan deze vereisten en zorgt ervoor dat we geen enkele verantwoordelijkheid uit het oog verliezen.

Bij E dura begrijpen we dat VCA-certificering niet alleen een certificaat is, maar een belofte aan onze medewerkers, klanten en partners dat we ons inzetten voor de hoogste normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Het vormt de ruggengraat van onze bedrijfscultuur en onze toewijding aan een betere en veiligere werkplek voor iedereen.